Visie

In september 2013 ben ik H.S.L. design & projectmanagement Solutions  gestart. HSL Solutions staat voor totaaloplossingen voor al uw huisvestingsvraagstukken; vanaf initiatief tot en met de nazorg. Dit kan zijn zowel op het gebied van ontwerp als op het gebied van projectmanagement.

Een goed programma van eisen is de basis van een geslaagd project. Op basis van gesprekken met de opdrachtgever de eisen betreffende functionele aspecten, kosten en planning vastgelegd. Naast deze eisen worden de wensen met betrekking tot uiterlijk en sfeer van het gebouw, interieur vastgelegd in referentiebeelden en schetsen.

Dit document is de basis voor een goed lopend ontwerpproces.

Mijn ontwerpen hebben geen vaste stijl, ieder project wordt samen met de opdrachtgever ontwikkeld tot een uniek ontwerp.

Een ontwerp wil ik integraal aanpakken waarin alle ontwerpdiciplines in een vroeg stadium samenwerken. Een integrale aanpak leidt tot minder bouwfouten, faalkosten en afstemmingsverliezen. De architect moet hier als eindverantwoordelijke voor het ontwerp mijn inziens een centrale rol in vervullen.

Het ontwerpen van een gebouw zie ik als een totaalproduct waarin niet alleen de architectuur belangrijk is. Een goed ontwerp moet ook technisch in orde zijn en binnen het budget en planning gerealiseerd kunnen worden.