Telefoon: +31 646 941 400
E-mail:info@hslsolutions.nl

DESIGN

Detail foto van archtectonische tekeningen

Mijn werkzaamheden omvangen alle aspecten van een (her)huisvestingproject. Van interieur tot en met nieuwbouw, van initiatief tot en met nazorg. De werkzaamheden  verschillen per opdracht.

Bij een volledige opdracht bestaan deze uit de volgende hoofdzaken: Het opstellen van een programma van eisen, Architectonisch ontwerp, Aanvragen van benodigde vergunningen, Bestek en bestektekeningen en het maken van uitvoeringstekeningen.

Het opstellen van een programma van eisen

Het komen van een programma van wensen tot een programma van eisen.

 • Onderzoek naar beeldverwachting door middel van referentiebeelden, schetsen en gesprekken.
 • Inventarisatie van de functionele, technische en financiële randvoorwaarden.

Inventarisatie

Onderzoek naar de locatie; welke informatie is beschikbaar en relevant.

 • Het verkrijgen van de bestaande bouw-, kadaster-, en situatietekeningen, het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota.
 • Coördineren van grondonderzoek; sonderingen, schone grondverklaring.
 • Het verkrijgen van de bestaande bouw-, kadaster-, en situatietekeningen, het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota.
 • Coördineren van grondonderzoek; sonderingen, schone grondverklaring.

Het voorlopig ontwerp

Het ontwikkelen van globale voorstelling van het bouwproject voor wat betreft de situering, de architectonische verschijningsvorm , de hoofdindeling, de structurele en constructieve opzet en de financiële aspecten.

 • Het ontwerpen van enkele varianten.
 • Het opstellen van een kostenindicatie.
 • Het opstellen van een planning.
 • Overleg met de gemeente.
 • Overleg met de opdrachtgever.
 • Het selecteren van constructeur en installatieadviseur.

Het definitief ontwerp

 • Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp.
 • Het bepalen van de afwerking.
 • Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde technische en bouwkundige berekeningen.
 • Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek.

Uitvoering

 • Het maken van coördinatietekeningen waarin de verschillende vakgebieden in zijn geïntegreerd; bouwkunde, constructies en installaties waardoor de faalkosten aanzienlijk verminderd kunnen worden.
 • Het maken van bouwuitvoeringstekeningen.
 • Het controleren van werktekeningen van aannemers/fabrikanten.

PROJECT MANAGEMENT

kubus met uitstekende blokjes

Doel is er om ervoor te zorgen dat bouwprojecten worden gerealiseerd volgens de gemaakte afspraken. Sleutelbegrippen hierbij zijn: bewaking van de kosten, tijd en kwaliteit, aanbestedingsadviezen en contractmanagement. Wij adviseren vanuit een vakinhoudelijke achtergrond.

Vastgoedadvies

Het vinden van de voor u geschikte bedrijfsruimte of kavel. Dit doen wij door een volledige scan te maken van uw wensen en dit te projecteren op het actuele aanbod in de markt.

 • Inventarisatie wensen.
 • Selecteren van potentiële locaties; van long list naar short list.
 • Ruimtelijk onderzoek naar de mogelijkheden op de verschillende locaties; indelingsplannen van de locatie/pand.
 • Inspectie van de locatie.
 • Investeringsraming voor de verschillende locaties.
 • Onderhandeling.

In nauw overleg met u bepalen wij de onderhandelingsstrategie. Alles is er op gericht om het pand/kavel voor de scherpst mogelijke prijs en tegen de beste condities aan te huren/kopen.

Aanbestedingsbeleid en -strategie

 • Selectie van de aannemer.
 • Controle van de ingediende aanbiedingen.
 • Voeren van prijsonderhandelingen.
 • Opstellen van contracten.

Uitvoering

De vertegenwoordiging van u tijdens de realisatie van een bouwproject.

Ik ben proactief en probeer te helpen om problemen in de uitvoering te voorkomen.

 • Toezicht houden op de werkzaamheden.
 • Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden.
 • Budget- en planningsbewaking.
 • Communicatie met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever.

De oplevering en garantiebepalingen